Życzenia na Święta Zmartwychwstania A.D. 2017

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście,
Przyjmijcie od naszej KRAKOWSKIEJ WSPÓLNOTY REDEMPTORYSTÓW
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Chrystus, który umarł dla naszego Zbawienia w Was Zmartwychwstanie,
niech przywróci Waszym sercom piękno, radość, pogodę ducha i nadzieję!
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!