Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Terminy dla przygotowujących się do bierzmowania zapowiadane są w ogłoszeniach parafialnych i znajdują się w gablocie.
Serdecznie zapraszamy młodzież gimnazjalną!

Wymagania:

 1. W każdym roku przygotowania należy przeczytać wskazaną Ewangelię (test będzie wcześniej zapowiedziany)
 2. Treści katechizmu
 3. Pytania do przerabianych tematów
 4. Indeks:
 1. Msza św. w niedzielę
 2. Modlitwa różańcowa (4 x w październiku)
 3. Roraty (min. jeden raz)
 4. W grudniu nabożeństwo pokutne
 5. Wielki post: Droga krzyżowa (min. jeden raz w tygodniu)
 6. W Wielkim poście nabożeństwo pokutne
 7. Rekolekcje
 8. Triduum Paschalne

Modlitwy podstawowe i krótki katechizm

 1. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Anioł Pański, Pod Twoją obronę
 2. Sześć prawd wiary
 3. Dziesięć przykazań Bożych
 4. Przykazanie miłości
 5. Pięć przykazań kościelnych
 6. Siedem sakramentów świętych
 7. Uczynki miłosierne względem ciała i duszy
 8. Siedem grzechów głównych
 9. Siedem darów Ducha Świętego
 10. Sekwencja do Ducha Świętego (O Stworzycielu, Duchu przyjdź… – 3 zwrotki)

Pytania do przerabianych tematów

1.    Co to jest chrzest święty i dlaczego jest on konieczny do zbawienia?
2.    Co jest potrzebne do chrztu świętego?
3.    Jakie są skutki chrztu świętego?
4.    Kto może być chrzestnym/chrzestną?
5.    Na czym polega poznanie i akceptacja siebie?
6.    Jak rozumiesz wolność?
7.    Jak rozumiesz odpowiedzialność?
8.    Czy można pogodzić wolność i odpowiedzialność?
9.    Jak rozumiesz zdanie: „Jestem człowiekiem wierzącym”? (Podaj przykład)
10.    Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?
11.    Jakie są podstawy dobrej modlitwy?
12.    Wymień rodzaje, formy oraz postawy na modlitwie.
13.    Podaj przykłady modlitwy wspólnoty Kościoła podczas roku liturgicznego.
14.    Skąd mamy 10 przykazań? Ja patrzą na nie Żydzi, a jak my – Chrześcijanie?
15.    Wymień przynajmniej 10 ksiąg Starego Testamentu, wszystkie Ewangelie oraz przynajmniej 5 listów św. Pawła.
16.    Umiejętność szukania tekstów w Piśmie Świętym: np.: 1P 5, 10.
17.    Co to znaczy, że Pismo Św. jest księgą natchnioną?
18.    Czym jest spowiedź?
19.    Wymień i wyjaśnij warunki dobrej spowiedzi?
20.    Co to jest Msza święta i kiedy mamy obowiązek w niej uczestniczyć?
21.    Co to jest Kościół?
22.    Wymień i wyjaśnij przymioty Kościoła?
23.    Jak dzielą się wierni w Kościele? Do której grupy przynależysz?
24.    Wymień i wyjaśnij rodzaje miłości?
25.    Jaki jest cel narzeczeństwa?
26.    Wyjaśnij wyrażenie: „czystość narzeczeńska jest znakiem prawdziwej miłości”.
27.    Co to jest antykoncepcja i podaj jej rodzaje. Dlaczego Kościół jest jej przeciwny?
28.    Wyjaśnij słowo „aborcja”. Na czym polega jej zło?
29.    Przejawy zaprzeczania miłości: wymień i wyjaśnij.
30.    Wymień ważniejsze wydarzenia z życia patrona, którego imię wybrałeś /wybrałaś do bierzmowania i uzasadnij swój wybór?

To, co może stanąć dodatkowo na przeszkodzie:

Nieobecność na 3 spotkaniach wyklucza z dalszego udziału w przygotowaniu do bierzmowania, podobnie jak złe zachowanie, czy niepodporządkowanie się prowadzącemu (po trzech upomnieniach osoba wyklucza się z dalszego udziału w spotkaniach).