Chrzest

chrzestJezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,15-16). Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego.
Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Charakteru sakramentalnego nie niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można przyjąć tylko jeden raz. To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.
W naszej parafii Chrztu św. udzielamy w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.
Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej.
Przed sakramentem chrztu św. rodzice i rodzice chrzestni są zaproszeni do udziału w katechezie chrzcielnej. Odbywa się ona zazwyczaj w sobotę poprzedzającą dzień chrztu, po Mszy św. o godz. 18.30.

Wymagane dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:
1. Akt urodzenia dziecka (do wglądu).
2. Świadectwo ślubu kościelnego.
3. Dane personalne chrzestnych: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania.
4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.
5. Jeśli rodzice dziecka, które ma przyjąć chrzest w naszej parafii, mieszkają poza nią, przynoszą ze swojej parafii pozwolenie na chrzest dziecka w naszej parafii.

Kto może zostać chrzestnym, a kto nie może:
1. Osoby wyznaczone przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
2. Osoby, które ukończyły 16 rok życia i otrzymały już sakrament bierzmowania.
3. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
4. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i jest jedynie świadkiem chrztu.
5. Osoby niepraktykujące, osoby żyjące bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczająca na katechizację, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.