Możliwość zaangażowania się – pomóż nam! :)

Działy zaangażowania, oraz zadania realizowane poprzez działalność Parafialnego Komitetu Organizacyjnego:

ADMINISTRACJA: (redemptoryscisdm@gmail.com)
– kontakt z grupami pielgrzymów
– pomoc w razie trudności z rejestracją
– odpowiedź na zapytania pielgrzymów
– koordynacja działań wolontaryjnych
– kontakt z KO ŚDM
– rozwiązywanie pojawiających się na bieżąco problemów
– odpowiadanie na zapytania mailowe

TRANSPORT: (transportredemptor@gmail.com)
-pomoc grupom przyjezdnym w razie trudności ze zorganizowaniem transportu
-organizacja miejsc parkingowych dla autokarów
-dostarczenie pakietów pielgrzyma oraz śniadań przyjezdnym
-rozwiązywanie bieżących problemów zw. z komunikacją, odpowiadanie na zapytania mailowe

WYŻYWIENIE: (foodredemptor@gmail.com)
-rozeznanie potrzeb żywieniowych pielgrzymów
-organizacja i wydawanie śniadań dla pielgrzymów
-przygotowanie ciepłego posiłku w dniach: 25.07 oraz 29.07.2016
-sprawy gospodarcze


SEKCJA ZAKWATEROWANIA: (accommodation@gmail.com)

-prowadzenie i weryfikacja bazy zakwaterowania w rodzinach i utrzymywanie kontaktu z rodzinami
-działania dla pozyskania nowych rodzin do bazy zakwaterowania
-weryfikacja możliwości szkół, sal sportowych, remiz, które zgłosiły możliwość przyjęcia pielgrzymów
– pomoc grupom w dotarciu do miejsca docelowego


KATECHEZY I PASTORALNA: (redemptor@gmail.com)
– duchowe przygotowanie do ŚDM
– kontakt z sekcją katechez
– przygotowywanie Mszy św., adoracji, rozważań
– zaangażowanie w oprawę muzyczną na Mszach św.